Tah    KONG    chemical

โรงงานบางนา

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน ประจำฝ่าย วุฒิการศึกษา เพศ อายุ พิจารณาประสบการณ์
1 พนักงานสโตร์ 1 คลังสินค้า ม.6, ปวช, ปวส. ชาย 21-35 - เคยมีประสบการณ์ทางด้านการ เบิก-จ่าย สินค้าคงคลังและสามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้ ประสบการณ์มากกว่า 1 ปีจได้รับกาารพิจารณนาเป็นพิเศษ
2 พนักงานฝ่ายผลิต 1 ผลิต ม.3 ขึ้นไป ชาย 21-35 - ไม่แพ้สารเคมีและยกของหนักได้, ทำโอทีได้

*** ทุกตำแหน่งติดต่อที่ 817 ซอยลาชาล 24 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260, ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น. หรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-7498017-9, แฟ็กซ์ 02-7433380 ***