Visitor Count : web counter
 • นโยบายคุณภาพ

  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
  " เรามุ่งมั่นในการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์สีในอุตสาหกรรมพลาสติกและสิ่งพิมพ์
  โดยให้บริการตาม มาตรฐานสากลและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า "
 • Color for life
  color for creation

Service

 • ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

  ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของบริษัทสามารถตอบรับความต้องการ แก่ทุกอุตสาหกรรมพลาสติก ที่ผลิตสินค้าประเภทพีวีซี พียู พีอี...

 • การวิจัยและพัฒนา

  ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทมุ่งมั่นด้วยศักยภาพและความรับผิดชอบอย่างสูงที่จะปรับปรุงเทคนิคการควบคุมคุณ ภาพสินค้า...

 • การควบคุมสิ่งแวดล้อม

  บริษัทได้ตระหนักต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะต่างๆและได้มีการทุ่มเทอย่างสุดความสามารถ...CertificationHistory


       บริษัท ต้ากงเคมีคอล อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (TKC) และบริษัท ไทยมาสเตอร์คัลเลอร์ จำกัด (TMC) เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเม็ดสีชั้นนำในประเทศไทย โดยบริษัท ต้ากงเคมีคอลอินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเม็ดสีในอุตสาหกรรมพลาสติกจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของตลาดเป็นเวลากว่า 19 ปี...

More Detail...

News & Events ข่าวสารและกิจกรรม

THANK  YOU  SOCIETY

กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด

TMC    New's

ประมวลภาพสัปดาห์ความปลอดภัย

TKC    New's

ประมวลภาพสัปดาห์ความปลอดภัย

THANK  YOU  SOCIETY

ร่วมสมทบทุนสร้างโรงครัวและห้องสุขา

More Detail...

Carreers

        บริษัท ไทยมาสเตอร์ คัลเลอร์ จำกัด เปิดรับสมัครผู้มี ความสามารถ กล้าคิด กล้าลุย ไปพร้อมกับเรา เพราะเราตระหนักดีว่า "บุคลากร" คือ ปัจจัยสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในด้านผู้ผลิตเม็ดสีชั้นนำในประเทศไทย จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของตลาดมาเป็นเวลากว่า 19 ปี มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง
บริษัทพร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการของตลาดและเพื่อความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ลูกค้าทุกรายเจ้าหน้าที่บัญชี
2 อัตราเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
2 อัตราเจ้าหน้าที่ธุรการ
2 อัตราเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2 อัตราSale
5 อัตรา

Product

CSR

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการสร้างจิตสำนึก และปลูกฝังพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับบุคคลากรในองค์กร สร้างคุณค่าให้กับสังคมร่วมกันโดยการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน,
สร้างความสามัคคีของคนในองค์กรและสร้างมิตรภาพที่ดีกับบุคคลากรภายนอก, เอาใจใส่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมโดยรวม ผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยมาสเตอร์กรุ๊ป ได้ร่วมจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมชื่อ THANK YOU SOCIETY มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสังคมที่สามารถช่วยเหลือได้ เช่น ช่วยเหลือโรงเรียนที่ห่างไกลซึ่งขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุง, สนับสนุนอุปกรณ์ การเรียนการกีฬา, ช่วยเหลือผู้พิการ หรือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา, ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกิจกรรมลดภาวะโลกรร้อน ฯลฯ

Contact    us

Thank you for contact us.
     
 
 
Thai Master Group
บริษัท ไทยมาสเตอร์คัลเลอร์ จำกัด
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้อง 324,326 ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : (66)0-2673-9809
โทรสาร : (66)0-2673-9814
Print

 
 
Thai Master Color
โรงงาน บริษัท ไทยมาสเตอร์คัลเลอร์ จำกัด

129,129/1 หมู่ 3 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โทรศัพท์ (034)296971-5
แฟ็กซ์ (034)296975

Print

 
 
Tahkong Chemical Industrial
โรงงาน บริษัท ต้ากงเคมีคอลอินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

817 ซอยลาชาล 24 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-7498017-9
แฟ็กซ์ 02-7433380

Print
     

view map